لاگ کنسول مستقیما در تمپلیت Vue


تا حالا شده بخواین یه چیزی رو توی تمپلیت مستقیما لاگ بگیرین؟ خب توی این آموزش میبینین که چقدر راحته.

دسترسی به دیتا و توابع کامپوننت فرزند در کامپوننت پدر در Vue


توی این آموزش می بینیم که چطوری میشه در کامپوننت Parent به توابع و دیتا های Child در Vue 3 دسترسی داشته باشیم.

قابلیت Module Federation در Vite و استفاده از کامپوننت های ریکت در Vue


با استفاده از قابلیت Module Federation در Vite یک کامپوننت ریکتی رو در پروژه ی Vue استفاده می کنیم.